AFFÄRSIDÉ 

BÅS HOVSLÄTT ABs affärsidé är att under en begränsad tid vara motorn i förändringsarbetet. Tillsammans med företagsledningen analyseras situationen och förändringsarbetet planeras och genomförs. Uppdragsgivare är företagsledningen direkt eller annan projektledare och arbetet bedrivs ofta i tvärfunktionella team eller i nätverk.

BÅS HOVSLÄTT AB arbetar med den befintliga personalen för att hjälpa organisationen till självhjälp.

BÅS HOVSLÄTT AB erbjuder en kostnadseffektiv lösning tack vare en bred erfarenhet av förändringsarbete i olika organisationer. Bra nätverk som täcker olika kompetensområden finns att tillgå vid behov. Uppdraget bygger upp en plattform, så att den egna organisationen själv kan vidareutvecklas i en allt tuffare konkurrenssituation.

BÅS HOVSLÄTT AB arbetar med utbildning dels som del i uppdrag i företag/organisationer dels tillsammans med utbildningssamordnare.
Skriv ut