VÄLKOMMEN TILL BÅS HOVSLÄTT AB!

Våra kunders dilemma
Av konkurrensskäl har många företag i dag en slimmad organisation, som inte alltid har kapacitet inom alla kompetensområden. När era kunder eller den allmänna utvecklingen kräver förändringar finns ofta inte resurserna i det egna företaget.

Lösningen
BÅS HOVSLÄTT AB är ett konsultföretag som arbetar enskilt eller i samarbete med olika organisationer. Ägaren och seniorkonsulten Bengt-Åke Sörstedt har mer än trettio års erfarenheter av förändring i olika verksamheter.

Riktlinjer förförändringsarbetet:
  • Helhetssyn med fokus på kundnyttan och bestående resultat är grunden för förändringsarbetet.
  • Produktivitet, kvalitet och värdeflöde ses som ett helhetsperspektiv.
  • Med processtänkande uppnås kostnadseffektiv värdeökning som kombineras med företagets långsiktiga lönsamhet.
  • Företagets personal skall vara engagerade i förändringsarbetet. Att fortsätta förändringsarbetet skall bli en naturlig del i organisationen.
  • Enkelhet & Nyttan är ledstjärnor.
Skriv ut